kácení

Home / kácení

U stromů se značně sníženou vitalitou, vysokou nebezpečností pro své okolí, nebo ve chvíli, kdy neexistuje jiné řešení, jež by dovolilo strom zachovat, přistupujeme ke kácení. Specializujeme se na postupné kácení.

  • Běžné kácení
  • Rizikové kácení
  • Plošné odstraňování nežádoucího porostu
  • Štěpkování
  • Frézování pařezů
  • Hloubkové odstraňování pařezů
  • Likvidace dřevního odpadu
  • Likvidace zeminy
  • Dovoz a úprava náhradní zeminy

Pro práce ve výškách používáme stromolezeckou metodu, v případě potřeby lze pracovat s plošinou a podobně. V místech, kde je ohroženo lidské zdraví nebo majetek v blízkosti stromů, spouštíme větve a části stromů pomocí lan a kladek. Proti případným škodám jsme pojištěni.