Cílem společnosti NATURAL GREENERY je návrat k přirozenému charakteru zeleně v okolí našich obydlí. Poskytujeme komplexní péči stromům, keřům a travnatým plochám zahrad, parků a veřejných prostranství.

výsadba

Během výsadby klademe důraz na výběr domácích a zdomácnělých dřevin, jež jsou schopny zaručit dlouhodobou perspektivu na stanovišti a vytváří přirozený charakter odpovídající našim klimatickým podmínkám a tradicím.

ošetřování

Při ošetřování postupujeme podle dosavadních dendrologických poznatků a uplatňujeme moderní arboristické postupy tak, aby každý ošetřený strom či keř vypadal přirozeně a přitom byl pro své okolí bezpečný a užitečný.

kácení

U stromů se značně sníženou vitalitou, vysokou nebezpečností pro své okolí, nebo ve chvíli, kdy neexistuje jiné řešení, jež by dovolilo strom zachovat, přistupujeme ke kácení. Specializujeme se na postupné kácení.

péče o zeleň

Sekání trávy
Mulčování
Vertikutace
Hnojení
Kompostování
Likvidace travní hmoty